konvent2 konvent3

Senaste inlägg!

Styrande kretsen är inte inspirerad och inte helle
Styrande kretsen är inte inspirerad och inte heller ofelbar. Tog i dag del av...
671 Hits
0 Votes
Posted on fredag, december 09 2016, 01:14 AM
JV -ledare i skandinavien om den styrande kretsens
Vid ett samtal tidigare med en av de ledande för Jehovas vittnens verksamhet i S...
1704 Hits
0 Votes
Posted on fredag, juni 24 2016, 04:03 PM
Skapelsedramat av CT Russel
Hej Lägger här upp skapelsedramat av CT Russel som var ett underverk på den t...
1982 Hits
1 Votes
Posted on torsdag, november 05 2015, 08:21 PM
Jehovas vittnen tigger pengar igen!
Jag fick ett email från USA med dokument som bevisar att Jehovas vittnen nyligen...
2609 Hits
0 Votes
Posted on söndag, september 20 2015, 12:30 PM
Australian comission hears GB member on child abus
This is a must see video. Jehovah's witness elders do not care if a disfello...
3288 Hits
0 Votes
Posted on måndag, augusti 24 2015, 02:08 PM

Vilka är vi?

 

Bibelstudents församlingar är fullständigt självstyrande. Vi är en sammanslutning av kristna fristående från alla kyrkosamfund och frikyrkliga samfund. Det finns inget centralstyre, organisation eller hierarki. Vi är uppbyggda efter de första kristnas exempel. Vi äger inga kyrkor utan träffas i medkristnas hem och studerar bibeln. Vid större sammankomster är det vanligt att vi hyr lokaler tillfälligt. Vi åtnjuter kärleksfull samvaro lokalt och värdsvitt genom sammankomster och möten med medkristna.
Vartannat år har vi en internationell sammankomst. Hösten 2016 är det internationell sammankomst i södra Polen i krakow eller Szczyrk. Vi välkomnar alla att ta del med oss i att tudera bibeln. Vi använder ofta virtuella konferenser via ett online konferens program. Maila oss via länken kontakt om du är intresserad så kan vi sätta igång ett studium via denna hemsida. Du går inte med i någon organisation och behöver inte heller bekänna dig till någon kyrklig lära endast bibelns enkla sanningar. Vårat föredöme och exempel att fälja är Jesus, de 12 apostlarna och de första sanna kristna.

För oss lär Bibeln tydligt att...

Att kyrkan (kristna församlingen av de 144 000 smorda.) är den levande Gudens tempel – hans förunderliga skapelse och konstruktion. Att byggandet av detta tempel har pågått under hela evangelie tiden – ända sedan Jesus Kristus blev världens återlösare samt huvudhörnstenen i hans tempel, genom vilken, (när det är färdigt), Guds välsignelser skall komma alla människor till del. Alla människor kommer då genom denna anordning att kunna lära känna och tjäna honom.–'I Cor. 3:16,17'; 'Eph. 2:20-22'; 'Gen. 28:14'; 'Gal. 3:29'.

Att under denna tid (Evangelietiden, från år 33 vt till nu) så har utmejslandet, formandet och slipandet av Kristi 144 000 helt av hjärtat överlämnade kristna pågått, vilka förströstar på Kristi försoning för synden. När den sista av dessa levande, stenar, utvalda, samt dyrbara för Gud, har gjorts redo, så kommer den store mästerlige arbetaren att föra alla dessa tillsammans, i den första uppståndelsen. Templet kommer då att fyllas av hans härlighet och utgöra mötesplatsen mellan Gud och människor genom hela milleniet (tusenårs riket).

Att världens och kyrkans (församlingens) hopp, ligger i det faktum att Jesus Kristus, genom Guds nåd smakade döden för alla människor, en lösen för alla, och han kommer att vara det sanna ljuset som upplyser alla människor, vilket han kommer att göra snart under tusenårsriket.

Att hennes (kyrkan, församlingen, 144 000) hopp är att hon kommer att bli lik hennes herre Jesus Kristus och få se honom så som han är, att få bli delaktig av den gudomliga naturen (odödligt liv) och dela hans härlighet som medarvingar.

Att kyrkans (Kristus och församlingen av de 144 000) uppdrag nu är att fullborda samt förbereda de heliga för deras framtida arbete med att betjäna mänskligheten. Att utveckla sig själv i varje nåde gåva, att vara Guds vittnen till världen, samt att förbereda sig för att bli kungar och präster i nästa tidsålder (milleniet eller tusenårsriket).

Att världens hopp ligger i att de hoppas bli välsignade med kunskap och en möjlighet att tillsammans med den övriga mänskligheten få bli förda till fullkomlighet, med andra ord en återställning av allt det som blev förlorat genom Adam. Detta blir deras del som är villiga och lydiga genom deras återlösare samt hans förhärligade kyrka. Detta inträffar när alla de onda kommer att förgöras. –'Acts 3:19-23'; 'Isa. 35'.


Biblestudents i Sverige