konvent2 konvent3

Grundaren av Bibelforskarna i Sverige

 

lundborg

 

Jag har hittat en artikel skriven om August lundborg på nätet och jag kommer att så småningom lägga in mer och mer information om hans arbete här. Här är en länk till den inskannade boken: August Lundborg biografi.


August Lundborg var en sökare redan som ung man på 16 17 år. Han arbetade hårt för sitt uppehälle och var mycket samvetsgrann och uppskattad av sin arbetsgivare. Han började som unga man söka Gud och bad regelbundet till Gud för att få barnaskapets ande. Han fick detta en natt när han bad intensivt och han beskriver själv detta som en mycket stark upplevelse av närhet och tillit till Guds person och styrka. Han fortsatte att söka Gud och kom så småningom i kontakt med Frälsningsarmen som han blev mycket engagerad i Lundborg fortsatte dock att söka insikt och efter några år började milleni-dagning att placera ut den gudomliga tidsåldersplanen samt tiden är nära, alltså första och andra bandet av Russels studier i skriften. När han två gånger vid olika tillfällen läste igenom dessa band så förstod han att i dessa böcker fanns den gudomliga sanna tidsåldersplanen.

År 1916 när Pastor Russel dog så var August Lundborg den som hade ansvaret för arbetet i Sverige. När JF Rutherford lade beslag på Vakttornet så märkte Lundborg så smånigom att budskapet i tidskriften vakttornet ändradekaraktär på många viktiga punkter. Det var punkter där Russel hade klart en annan åsikt. Lundborg ansåg sig nödgad att ändra i vakttornet så att det mer stämde med Pastor Russels läror. Personligen så tror jag att Lundborg mycket väl insåg vad han gjorde och vad som skulle kunna bli konsekvensen. När AH Macmillan besökte sverige i början på 1920 talet så berättade JH Eneroth som då arbetade för Vakttornet i Sverige att Lundborg hade ändeat i Vakttornet. 

Macmillan åkte hem till USA och berättade detta för JF Rutherford som vid sitt nästa besök i Sverige avsatte Lundborg offentligt under en sammankomst. JH Eneroth blev hans efterträdare som ansvarig för vakttornets verksamhet i Sverige. Några veckor senare så lämnade Lundbord JF Rutherfords nya organisation. 

Den gudomliga tidsåldersplanen

 

Banner

Russel skrev allt som allt sex volymer varav "Den gudomliga tidsåldersplanen" är den första i denna underbara serie av bibelstudiematerial. Faktum är att det hela började med att Charles Taze Russel bad hängivet till Jehova Gud om att få förståelse av de många bilderna när det gäller Israels nation och deras lagförbund med Tabernaklet och redskapen samt de 12 stammarna som bodde runt omkring tabernaklet i ordnade avdelningar. Russel bad enligt uppgift i tre dagar och efter detta började han skriva boken "The Tabernacle Shadows" på Svenska blir det "Skuggor och förebilder från Tabernaklet". Detta kom att bli början på Russels skrivande om bibelns profetior som kom att slutligen omfatta cirka 50 000 sidor material. Här infogar jag en länk till en svensk webb översättning av "Den gudomliga tidsåldersplanen". Det är möjligt att beställa denna första upplaga på Engelska, Spanska samt Kinesiska från denna sida http://chicagobible.org.

watcht

75% av de ursprungliga bibelforskarna hade lämnat Vakttornet vid 1931

Under den tidiga kampen mellan domare Rutherford och bibelforskarna, var William Schnell i det övre skiktet av Vakttornet och gjorde mycket insiktsfulla observationer. Vid den tiden då han slutligen skrev färdigt sin bok, ”trettio år som en slav åt Vakttornet”, var han varken ett Jehovas vittne eller en bibelforskare.

Schnell lade märke till att de aggressiva kampanjerna mot de Russeltrogna samt de många läromässiga förändringarna fick som resultat en stor ökning av nya medlemmar trogna gentemot domare Rutherford.