1. Super User
  2. Jehovas vittnen
  3. söndag, september 20 2015, 12:30 PM
  4.  Subscribe via email
Jag fick ett email från USA med dokument som bevisar att Jehovas vittnen nyligen skickat in klagomål till Europa rådet för mänskliga rättigheter.

Jehovas vittnen i Sverige anser sig kränkta på grund av att de inte blir berättigade till bidrag för sin verksamhet i Sverige, som andra samfund får.

Orsaken till att de flera gånger fått nej då de ansökt, tycks vara att de inte följer de principer saom gäller i Sverige, för hur man behandlar sina medmänniskor. Uteslutningsanordningen och därmed med konsekvensen att man splittrar familjer, då man uppmuntrar medlemmar att sluta ha kontakt med familjemedlemmar (som flyttat hemifrån), som inte längre vill vara med, är nog den största orsaken.

Barn som lämnat och fortfarande bor hemma och lämnat (uteslutna) blir behandlade med andlig kyla, från beskvikna föräldrar, på uppmaning av Jehovas vittnens ledning i USA.

För Sverige så spelar det ingen roll hur många gånger man hävdar att man representar den sanna religionen, så länge som man behandlar människor på detta vis.

Jag bifogar dokument från ansökan som skickats till Europa rådet.

Biblestudents in Sweden

PS: Här är några utdrag från Broder Russel om tiggeri i tidiga vakttorn

Dear friends, we thank God that we have never yet found it necessary to ask for money; and we do not suppose that we ever shall.
R896 : page 1

We are opposed to all forms of begging --whether by word, by insinuation, by suggestive hint, by collections, or by going into a Brother's home and sitting down on him until he is forced to say, Move on.
R1637 : page 106:

While therefore we deprecate everything akin to money-begging, and carefully avoid it in our columns,
R2500 : page 181:

R: betyder Reprints och är utgåvor i pärmform av alla vakttorn från 1879 till 1919.
Attachments (6)
Comment
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.