1. Super User
  2. Jehovas vittnen
  3. fredag, juni 24 2016, 04:03 PM
  4.  Subscribe via email
Vid ett samtal tidigare med en av de ledande för Jehovas vittnens verksamhet i Skandinavien, så frågade jag vad han hade för bevis i skriften för att Gud har utvalt den styrande kretsen till att ha total myndighet över 7 miljoner Jehovas vittnen.

Denne man är mycket vänlig och sympatisk, måste jag medge och har alltid varit, men vad har han att säga om denna mycket viktiga fråga.

Han svarade på frågan, om de har bevis i skriften, för den myndighet som Jehovas vittnens styrande krets utövar över sina medlemmar:

JV: Vi har ju förordnandet i Matteus 24:45-47 där Gud förordnar de till detta ämbete.

Jag: Jag frågade hur tänker du då?

Jag: Detta skulle ju kunna syfta på vilken eller vilka personer som helst, (den tjänaren) som arbetar med att sprida budskapet om kungariket och vad Jesu lösenoffer betyder för människor.

Jag: Har du inget annat bevis från skriften?

JV: Jo, dessa män fullgör ju arbetet

Jag: Vilket arbetar tänker du på då?

JV: Arbetet med att kungöra riket och sprida budskapet

Jag: Men det skulle ju kunna vara vilken som helst grupp eller ledare för en grupp som arbetar med att sprida budskapet om riket

Mer hade han inte att säga om bevis för den styrande kretsens myndighet från Gud

Jag frågar om de hänvisade till kronologin i bibeln som de gjorde förut om 2520 år och 1914.

JV: Nej svarade han, det gör vi inte längre i regel, vi hänvisar i stället till att vi lever i den yttersta tiden, vilket vi kan se omkring oss.

Jag frågade honom ytterligare om den styrande kretsen i USA är nutida apostlar, nej sade han de är vanliga förkunnare.

Tankar från mig om detta

Jag respekterar verkligen denne man som jag uppfattar som mycket vänlig och seriös, men jag kan inte förstå hur man så blint kan lägga sitt liv i dessa mäns (styrande kretsen) armar med tanke på hur lite de har på fötterna när det handlar om deras gudagivna myndighet.

Glöm inte att det är många som faktiskt har rätt mycket kunskap i bibeln som arbetar hårt med att kungöra budskapet om riket, detta leder till frågan är det verkligen den styrande kretsen som universums Gud verkligen ligger bakom?

I själva verket så har Gud ingen organisation på jorden och har inte haft sedan han förkastade sin jordiska organisation år 606 före vanlig tid.

När Jesus kom och uppfyllde profetiorna cirka 330 stycken från gamla testamentet så bildades den kristna församlingen av hans smorda kristna efterföljare. Dessa män hade och behövde ingen jordisk organisation. De hade dock Jesu 12 apostlar som under Jesus lade grunden till den kristna församlingen.

När dessa män dog så uppstod aldrig mer några apostlar och profetiorna har inte heller förutsagt något sådant.

Däremot så förutsade Jesus att han skulle komma tillbaka under hans andra tillkommelse (närvaro eller parousia på grekiska).

Vad däremot Matteus 24:45 - 47 säger är:

Vem är i själva verket den trogne och omdömesgille slaven som hans herre har satt över sitt tjänstefolk till att ge dem deras mat i rätt tid? Lycklig är den slaven, om hans herre vid sin ankomst finner honom i färd med att göra så! Jag säger er i sanning: Han skall sätta honom över alla sina tillhörigheter.

Detta betyder att det vid de fastställda tidernas fullbordan skulle komma en upplysning av folket en insikt som skulle vara förunderlig detta tillsammans med att man skulle färdas fram och åter, detta kan vi läsa om i Daniel 12:1 -13:

Och vid den tiden träder Mikael fram, den store fursten, han som står som försvarare för ditt folks söner. Och det kommer en tid av nöd, en sådan som inte har inträffat sedan en nation blev till och ända till den tiden. Men vid den tiden skall ditt folk undkomma, var och en som finns skriven i boken.

Och de som har insikt skall lysa som himlarymdens glans och de som för de många till rättfärdighet, som stjärnorna till oöverskådlig tid, ja för evigt.

Och han sade vidare: ”Gå, Daniel, ty orden hålls hemliga och förseglas intill ändens tid. Många kommer att rena sig och göra sig vita och bli luttrade. Och de ondskefulla kommer att handla ondskefullt, och inga ondskefulla över huvud taget kommer att förstå; men de som har insikt skall förstå.

Och från den tid då det ständiga kännetecknet har avlägsnats och vämjeligheten som vållar ödeläggelse har ställts upp skall det gå 1 290 dagar.

Lycklig är den som väntar tåligt och som når fram till 1 335 dagar!

Och du själv, gå du mot slutet och du skall vila, men du skall stå upp till din lott vid dagarnas slut.


Dessa ord syftar på att efter 1335 dagar (en dag för ett år, enligt en känd biblisk princip) så är den lycklig som lever vid denna tid ty då skall Gud uppresa en tjänare som skall upplysa folket om Guds plan. Detta år är 1874. Detta kommer man fram till genom att börja räkna vid påvedömets uppkomst år 539 vanlig tid. Alltså 1335 år plus 539 = 1874

År 1874 uppreste Gud Charles Taze Russel som vigde sitt liv åt att förkunna om Guds plan för mänskligheten: den gudomliga tidsåldersplanen, i vilken han förklarade som ingen annan vad Guds uppsåt verkligen är genom hans älskade son Jesus Kristus. Russel författade sex volymer (studier i skriften) och visade sig vara denne tjänare.

Detta kan bevisas från skriften och genom de händelser som skedde vid den tiden.

Ingen människa eller grupp av människor kan med rätta ta hans plats

Hälsningar
Biblestudents i Sverige
Comment
There are no comments made yet.
kent Accepted Answer
0
Votes
Undo
Det var intressant att de inte har mer att komma med när det gäller bevis från bibeln.

Kent

:D :)
Comment
There are no comments made yet.
  1. more than a month ago
  2. Jehovas vittnen
  3. # 1
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.