1. Super User
  2. Jehovas vittnen
  3. fredag, december 09 2016, 01:14 AM
  4.  Subscribe via email
Styrande kretsen är inte inspirerad och inte heller ofelbar.

Tog i dag del av ett Youtube klipp där det framkommer att i februari 2017 kommer en studieartikel där styrande kretsen uttryckligt säger att de inte är inspirerade av Gud och att de inte heller är ofelbara. De gör fel i både lärofrågor och i organisationsfrågor.Detta är alltså nu då, ett faktum.

Jag frågar mig då självklart: I fall detta är sant hur kan man då förstå det faktum att de säger att vakttornet är Guds organisation och att den leds av hans ande.

Hur leder då Guds ande de ledande i Vakttornet?

kan Guds ande göra fel och ändra sig, när den leder de ledande i Guds organisation?

Vi vet att Guds ande inte kan göra misstag, detta vet vi som studerar bibeln flitigt.

Är det då de ledande alltså styrande kretsen som inte förstår vad Guds ande säger till dem?

De är alltså inte inspirerade samtidigt som de säger att de är ledda av Guds ande.

Hur går detta ihop?

Om någon ifrågasätter den styrande kretsen eller den undervisning den ger ut i någon större fråga, så riskerar de att bli uteslutna, eftersom styrande kretsen hävdar att detta är samma sak som att gå emot Gud.

6 Månader senare så kanske de ändrar sig i denna fråga och då har ju uteslutningsorsaken försvunnit. Vad gör man då? Tar man kontakt och tar upp en sådan i församlingen?

Alltså Gud har valt styrande kretsen att representera honom hans organisation men de är inte inspirerade och gör fel.

Det går alltså inte att gå till Gud om man inte gör det genom styrande kretsen så vitt jag förstår.

Jag minns när jag kontaktade en broder på Betel i Arboga då han sade till mig: Jag hoppas du kommer till Guds organisation alltså Jehovas vittnen representerat av den styrande kretsen så att du kan få ett godkänt förhållande till Gud.

Jag frågade så du menar att jag inte kan ha det om jag inte blir medlem i Jehovas vittnen och underordnar mig den styrande kretsen?

Han svarade precis det är det jag menar.

Jag vill fråga er som är Jehovas vittnen, är du säker på att du har sanningen?

Är du säker på att det du får lära dig i dag är sanningen från bibeln?

Om du svarar ja så frågar ja hade de sanningen för 10 år sedan?

Om du svarar ja så frågar jag, hur kan de ha haft det när de ändrat sig i många grundläggande frågor sedan dess.

Vad skall man säga om 1 år?

Är det sanningen de har då?

Det kan vi inte veta, eftersom de inte är inspirerade och eftersom de kan göra fel.

Jämför med katolska kyrkan och påven.

Du kan inte vara troende som katolik och vara godkänd i den kyrkan och inte heller enligt de inför Gud om du inte underordnar dig Påven.

Kan du se likheten?

Hör av dig genom denna sida så kan vi samtala eftersom enligt Johannes 17:17

Helga dem i sanningen; ditt ord är sanning Johannes 17:17

Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria Johannes 8:32


Hälsningar
Sweden Biblestudents
References
  1. https://www.youtube.com/watch?v=x-YfucllGgA
Comment
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.