konvent2 konvent3

Vi träffas igen efter sommaren för att studera bibeln samt diskutera kommande vinter.

We meet again to discuss the coming winter and to study the bible

10:00: Välkomna, Kent presenterar förslag på verktyg att kommunicera genom. Welcome, Kent presents tools to use for communication and studies

11:00: Studium i Evangelierna. Studying the gospels

13:00 Lunch ev, grillningr. Lunch and barbeque if the weather permits

14:00: Leif föreläser gällande arbetet att uppbygga Israel. Leif talks about the work on rebuilding the Land of Israel. "In memory of Herman Bezner och Joseph Eliza"

15:00: Diskussioner kring hur vi skall arbeta och mötas under vintern. Discuss how we shall work during the winter and reflections from the convention in May